Wie zijn wij ?                                                                                                      

Vereniging Woongroep Vleuterweide  is een groep vitale ouderen vanaf 55 jaar, die in Vleuterweide woont met 25 huishoudens in een appartementengebouw De Scheg, aan de Moerasvaren 1 t/m 89, 3452 KA, Vleuten.

De woongroep is lid van LVGO.  Er is een bestuur bestaande uit: 

voorzitter:                                                       mevr. W. (Wilma) Maan

secretaris:                                                       mevr. P.W. (Petra) van Meekeren

 penningmeester:                                            mevr. M.C. (Rita) van den Boogaard-Bomas

co÷rdinator faciliteiten:                                  dhr. D. (Daan) Slee

bestuurslid:                                                     mevr. P.B.M. (Paula) van Rijn

 

Door samen activiteiten te ondernemen worden de onderlinge contacten versterkt. Het is ieders eigen keuze hoe je daar vorm aan wilt geven. 

Lijkt het u iets?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Mevr. J.F. (Coby) Slee-Veenema,      Telefoon :   030 - 273 29 05

            

of per e-mail: secr.vleuterweide@live.nl