terug

 
 

Aanmeld Procedure

 

 

Voelt u  iets voor een woongroep met ouderen, bent u bereid om aan gezamenlijke activiteiten deel te nemen en bent u 50 jaar of ouder, maar niet ouder dan 70 jaar, bent u alleenstaand of hebt u een partner, dan kunt u zich aanmelden  als woningzoekende . Dit doet u als volgt:

 

 

U meldt zich aan bij WoningNet Utrecht om u als woningzoekende in te schrijven in de gemeente Utrecht.

                 U ontvangt  dan de inschrijfgegevens waaronder het inschrijfnummer. 

U meldt zich aan bij Woongroep Vleuterweide 

                Mevr. M.C. (Rita) van den Boogaard-Bomas,

                                                         per e-mail:  mcbomas@hotmail.com                                                           

ook kunt u voor informatie over de woongroep contact opnemen met

               Mevr. J.F. (Coby) Slee-Veenema,        telefoon:    030 - 273 29 05    

          

U krijgt  een kennismakingsgesprek met de toelatingscommissie van de Woongroep Vleuterweide.   Hier kunt u alle informatie krijgen over de woongroep en de commissie wil van u weten of u echt voor een woongroep kiest. Hierna wordt u aan de leden voorgesteld .